MODELOWANIE 3D KONSTRUKCJI / BUDYNKÓW

Od 2014 r., piloci dronów sieci Instadrone nabyli bogate doświadczenie w inspekcjach obiektów budowlanych. Instadrone zainwestował w najnowocześniejszy sprzęt do przechwytywania obrazów, umożliwiając wykonywanie milimetrowych ortofotomap (z dokładnością danych geoprzestrzennych do 5 mm). Przed każdą interwencją, pilot odpowiedzialny za sterowanie, otrzymuje specyfikację techniczną, która ustalona jest wspólnie zarówno z klientem jak i grupą naszych specjalistów-analityków.

Nasze usługi inspekcji są kierowane w szczególności do przedsiębiorców z branży budowlanej, inżynierii lądowej, robót publicznych, sieci i infrastruktury komunikacyjnej.

System zarządzania planami lotów oraz naszych kamer gwarantuje skuteczność rejestru danych i dokładność wizualizacji.

Środki techniczne

Dron DJI Phantom 4 RTK to idealne rozwiązanie do wykonywania odwzorowań fotogrametrycznych z centymetrową dokładnością. Metadane są precyzyjnie zapisywane w formie fotografii wykonanej za pomocą 1-calowej kamery CMOS 20 MP. Dzięki technologii SyncTime Party istnieje możliwość synchronizacji danych pochodzących z różnych modułów w celu uzyskania absolutnej precyzji. Próba kontrolna wykonywana jest od 2,74 cm do 100 m wysokości.

Instadrone jest wyposażony w TUNDRĘ modułowy dron 100% francuski, który może dostosować się do wielu misji.

TOP