MODELOWANIE 3D Z FOTOGRAMETRII BUDYNKU

Wizualizacja trójwymiarowa wykonywana jest na podstawie fotogrametrii. Jest to technika, która pozwala na wygenerowanie gęstej chmury punktów ze zdjęć wykonanych podczas zbierania danych.

Po utworzeniu siatki, chmura punktów przetwarzana jest w obiekt 3D, który można zintegrować z rzeczywistym środowiskiem. Dzięki naszemu doświadczeniu w lotach dronami oraz wewnętrznym procedurom jakościowym, jesteśmy w stanie wykonać dla was modele umożliwiające zbieranie danych z dokładnością poniżej centymetra.

Uzyskany wynik operacji pozwala na zatrzymanie sceny zdjęciowej w momencie przechwytywania obrazu. Georeferencja umożliwia bezpośrednie pobieranie pomiarów dotyczących wybrzeży, powierzchni i objętości. Model ten może być wzbogacony o animację wideo lub stronę internetową, dla ulepszenia komunikacji.
Można więc zauważyć, że sektor budownictwa wpisuje się doskonale w logikę zbiorowej wydajności opartej na zwiększonej wymianie informacji. W związku z tym wizualizacja danych w sektorze Budownictwa (BIM modelowanie informacji o budynku) daje nowe możliwości w zakresie metod projektowania, tworzenia i zarządzania konstrukcją.

Wraz z pojawieniem się nowych technologii, do sektora budownictwa wkracza nowa rewolucja oparta na dokładności i rzetelności działań. Obecnie ważna jest współpraca i koordynacja osób na każdej płaszczyźnie. Dlatego obieg informacji nabiera istotnego wymiaru w realizacji każdego projektu.

Rewolucja ta pojawiła się równolegle z narodzeniem się nowej koncepcji BIM (Modelowanie informacji o budynku).

Ponieważ model cyfrowy jest projektem współdzielonym, gdy proponowana jest modyfikacja, jej wpływ może być oszacowany z architektonicznego i technicznego punktu widzenia.

Po zatwierdzeniu modyfikacji, synteza jest przeprowadzana w ramach całościowej Makiety Cyfrowej, umożliwiając ostateczne zatwierdzenie każdego etapu projektu.

Skorzystaj z możliwości jakie daje makieta w 3D uzyskana na podstawie zdjęć lub chmur punktów. Zapewniamy kompleksową realizację usług podczas całego procesu, zaczynając od zbierania danych, poprzez ich przetwarzanie, skończywszy na przygotowaniu ich w formacie wymaganym przez klienta.

Środki techniczne

Całość sieci Instadrone wyposażona jest w drony typu M200, M210 i M600 DJI zapewniające wysokiej jakości monitoring wizyjny.

Całość sieci Instadrone wyposażona jest w drony typu M200, M210 i M600 DJI zapewniające wysokiej jakości monitoring wizyjny.

TOP