PATROLOWANIE DRONAMI

PATROLOWANIE DRONAMI

UGCS to aplikacja do planowania i kontroli lotu bezzałogowych statków powietrznych, przeznaczona dla profesjonalnych operatorów, wykonujących takie zadania jak: tworzenie map terenowych, pomiar pól magnetycznych, wykrywanie metanu itp. Jest to najbardziej rozwinięte oprogramowanie na rynku.

Oprogramowanie jest bardzo intuicyjne i daje możliwość dowolnej konfiguracji w zależności od potrzeb użytkownika, pod warunkiem, że został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie.

UgCS umożliwia obsługę większości dronów w zakresie tworzenia planowania lotów na podstawie danych KML dostarczonych przez klienta.

Mocne strony:
● Większa wydajność gromadzenia danych dzięki zintegrowanemu narzędziu do automatycznego planowania fotogrametrii.
● Możliwość planowania i wykonywania lotów bez dostępu do Internetu, nawet na najbardziej odizolowanym obszarze; możliwość buforowania map bez dostępu do internetu.
● Możliwość wykonywania długich lotów, wznawiania lotów z dowolnego miejsca po wymianie baterii.
● Zarządzanie odstępami między liniami lotu z dokładnością co do jednego metra.
● Idealny do lotów z zastosowaniem czujników i bądź w przypadku specyficznych wymagań w zakresie konfiguracji (Lidar, magnetometr, ...).
Bezpieczne wykonanie misji:
● Możliwość używania wstępnie zarejestrowanych danych SRTM oraz przesyłania precyzyjnych danych MNT, w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa wykonania misji.
● Możliwość dostosowania dozwolonego zasięgu i strefy lotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
● Możliwość konfiguracji drona w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia awarii.
Skuteczne rozwiązanie:
● Automatyczne planowanie misji dronów.
● Zintegrowane narzędzia do fotogrametrii i geolokalizacji.
● Dostosowywanie map zgodnie z DEM i KML.
● Możliwość wymiany akumulatora.

MONITOROWANIE W TERENIE: FUNKCJA SKIEROWANA DLA PROFESJONALISTÓW

01

TWORZENIE TRAS PRZY WYKORZYSTANIU DANYCH KML

Pliki KML zawierające ograniczenia stref pomiarowych mogą być przysłane do UgCS w celu określenia dokładnej lokalizacji przechwytywania obrazów.

02

PLANOWANIE LOTOW Z OPCJĄ MONITORINGU TERENU

UgCS umożliwia planowanie misji w trybie monitoringu terenu, zapewniając automatyczne utrzymywanie drona we względnie stałej pozycji w przypadku lotu na bardzo niskiej wysokości. Dokładność domyślnej bazy danych SRTM UgCS jest zmienna, dlatego też, aby zapewnić dokładny i bezpieczny lot na danej wysokości, należy przesłać dokładne dane z cyfrowego modelu wysokości (MNE).

03

IMPORTOWANIE DANYCH MNT W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO PRZEBIEGU MISJI

Ukształtowanie terenu stale się zmienia podczas lotu, ale zmiany te nie zawsze są na bieżąco aktualizowane na mapach SRTM. Aby zaplanować zautomatyzowaną misję na małej wysokości lub funkcję monitoringu terenu do celów mapowania, pomiarów gruntu bądź nadzoru terenu, należy zaimportować cyfrowy model terenu (MNT) do UgCS, w celu zapewnienia bezpiecznego i dokładnego przebiegu misji.

FUNKCJA PLANOWANIA MISJI | KONTROLA DRONÓW

Funkcja planowania misji z wykorzystaniem interfejsu 3D

Narzędzia planowania pomiarów lotniczych

Narzędzie skanowania elewacji

Profil elewacji

Okno telemetrii

Automatyczny tryb lotu (checkpoints) i bezpośrednie sterowanie dronami

Cennik UGCS (szkolenie nie wliczone w cenie)

Geolokalizacja

UgCS wyposażone jest w narzędzie geolokalizacyjne, umożliwiające synchronizację znaczników czasu obrazów z danymi telemetrycznymi automatycznego pilota.

Telemetria

Wszystkie dane telemetryczne lotu są rejestrowane w UgCS, co umożliwia analizę i usprawnienie lotu.

Strefy zakazu lotów

UgCS ma wbudowane strefy zakazu lotów dla wszystkich głównych lotnisk, umożliwiając bezpieczne planowanie lotu w pobliżu lotnisk, ponieważ trasa lotu zostanie obliczona automatycznie wokół strefy zakazu lotów. Opcja UgCS do tworzenia własnych niestandardowych stref zakazu lotów umożliwia określenie regionów, w których loty są zabronione.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ OPROGRAMOWANIA

TOP