DRONY W TOPOGRAFII

Dzięki zastosowaniu techniki fotogrametrii za pomocą naszych dronów, istnieje możliwość odwzorowywania obszarów w 3D co jest szczególnie pomocne w realizacji planów i pomiarów (długości, powierzchnie, objętości).

Technika ta umożliwia wykonywanie pomiarów topograficznych z dużą dokładnością.

Ta innowacja przyczyniła się do zastosowania nowych rozwiązań w zakresie pomiarów i kontroli technicznych w takich dziedzinach jak: geodezja, topografia, architektura, archeologia, kartografia czy w sektorze przemysłu i budownictwa.

Pomimo tej nowoczesnej techniki, wielu geodetów i kartografów wciąż sceptycznie nastawionych było co do dokładności danych oraz pomiarów mierzonych za pomocą dronów.

DJI ponownie przemyślał technologię dronów od podstaw, rewolucjonizując swoje systemy i osiągając tym samym nowy standard dokładności dronów.

W tym celu opracowany został zupełnie nowy model drona Phantom 4 RTK oraz M210 RTK.

Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań, udało nam się zwiększyć dokładność danych pozycjonowania.
Nasze usługi realizujemy przy współpracy z biurem inżynierów firmy Info Géo Data Provider, którego specjaliści-analitycy gwarantują generowanie danych o wysokiej jakości.

Środki techniczne

Nowa stacja mobilna DJI o wysokiej precyzji GNSS D-RTK 2 została zintegrowana z dronem DJI Phantom 4 RTK, w celu zwiększenia dokładności na poziomie 5 cm, w miejscu, gdzie nie ma żadnego zasięgu sieci.

Dron DJI Phantom 4 RTK to idealne rozwiązanie do wykonywania prac fotogrametrycznych z dokładnością co do centymetra. Metadane są precyzyjnie zapisywane w formie fotografii wykonanej za pomocą 1-calowej kamery CMOS 20 MP. Dzięki technologii SyncTime Party istnieje możliwość synchronizacji danych pochodzących z różnych modułów w celu uzyskania absolutnej precyzji. Próba kontrolna wykonywana jest od 2,74 cm do 100 m wysokości.

Jeśli chcesz mieć większą możliwość tworzenia map wymagających jeszcze większej dokładności, wypróbuj model UIX-11, który może objąć nalotem obszar sięgający 12 km² podczas jednego lotu. W przypadku mniejszych obszarów, na niższych wysokościach, dron ten jest w stanie zarejestrować obraz w rozdzielczości 1,5 cm /piksel, a to za sprawą terenowej wielkości próbkowania (GSD).

Instadrone umożliwia monitoring eksploatacji zasobów kopalń i kamieniołomów za pomocą techniki fotogrametrii. Technika ta, to nie tylko oszczędność czasu, ale przede wszystkim zwiększenie produktywności. Niezwykła precyzja oraz inne przydatne możliwości, pozwolą ci zachować stały wgląd w eksploatacje kopalni. Drony stosowane często przy odczytach pomiarów, pozwalają zachować odpowiednią odległość od maszyn w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa.

Real Time Kinematic (ang. RTK) jest techniką wyznaczania położenia przy użyciu nawigacji satelitarnej opartej na precyzyjnych pomiarach fazowych fal nośnych sygnałów przesyłanych przez odbiorniki GNSS. Stacja referencyjna dokonuje poprawek w czasie rzeczywistym w celu uzyskania dokładności co do centymetra.

Do pomiarów fotogrametrycznych charakteryzujących się wyjątkową dokładnością oraz rozdzielczością, sieć INSTADRONE wykorzystuje drony DJI Phantom RTK skuteczne w monitorowaniu topografii w połączeniu z korektą pozycji RTK sieci TERIA, zapewniającą stałą terenową wielkość probówkowania GSD.

Plan topograficzny Inwentaryzacja terenu: - mapy topograficzne terenów zabudowanych lub niezabudowanych - modelowanie w 3D (pomiary objętościowe) - NMP (numeryczny model powierzchni) - NMT / NME (numeryczny model terenu lub elewacji).

TERIA to precyzyjna usługa nawigacji satelitarnej. Mobilny system GNSS umożliwia pozycjonowanie z najwyższą dokładnością na poziomie globalnym. Dzięki naszym poprawkom sygnałów, odbiornik GNSS zapewnia pozycjonowanie z dokładnością co do centymetra w ciągu kilku sekund z wykorzystaniem technik RTK i N-RTK. W tym celu opieramy się na standardach, takich jak protokół NTRIP usprawniający wymianę danych i format RTCM do transmisji poprawek.

MISTRZOSTWO W PROTOKOLE ZBIERANIA DANYCH

Cała sieć Instadrone jest wyposażona w nowy DJI M300 RTK, a także w aparat P1 o rozdzielczości 45 milionów pikseli, specjalnie zaprojektowany do wykorzystania z techniką fotogrametrii i modelowania w 3D.

Dla zadań, które wymagają wysokiej dokładności bezwzględnej, wymagane jest rozmieszczenie naziemnych punktów kontrolnych (GCP), a także innych punktów kontrolnych wykorzystywanych do celów weryfikacji. Do tego celu, używamy GPS Emlid Reach RS2, aby zapewnić niezbędną precyzję w naszych modelach.

  • Eiffage Road

  • Długa droga Eiffage

  • Chatenay Malabry

TOP