DRONY W ROLNICTWIE

Optymalizacja zarządzania środkami produkcji rolnej
Jako prawdziwe latające laboratorium, dron wyposażony jest w jeden lub więcej czujników dopasowanych w zależności od wykonywanych pomiarów: ocena potencjału biomasy, poziomu chlorofilu, stresu wodnego lub zwykłe zobrazowanie stanu uprawy (na przykład w celu oszacowania szkód spowodowanych przez szkodniki lub identyfikacji chorób infekcyjnych drzew).

Po zebraniu wstępnych danych zarejestrowanych w trakcie lotu, informacje są analizowane i interpretowane w celu podjęcia odpowiednich działań. Dzięki mapom przestrzennym terenu, jesteśmy w stanie skutecznie ocenić stan upraw i rozwiązać problemy napotkane w terenie.


Inne zastosowania dronów w rolnictwie: dostarczanie danych na temat niedoborów nawozów azotowych (pszenica i rzepak), wyliczanie biomasy (pastwiska), identyfikacja chorób zwierząt hodowlanych oraz chwastów.


Zakres zastosowania dronów wciąż się poszerza, równolegle z ich technologiami. Całkiem niedługo będzie można bezpośrednio przesyłać dane zarejestrowane przez drony do oprogramowania używanego w rolnictwie precyzyjnym, przy sterowaniu pracą zbiorników nawozów płynnych.

Czujnik multispektralny Parrot SEQUOIA+ to czujnik, który okazał się rewolucyjnym wynalazkiem w tej branży, stanowiąc kompletne rozwiązanie, dostosowane do wszystkich modeli dronów. Sequoia+ został wyposażony w podwójne czujniki, dzięki, którym możliwy jest pomiar ogólnego stanu roślinności, i określenie spektrum światła odbitego.

Dane obrazujące stan zdrowia roślin ułatwiają rolnikowi podjęcie optymalnych decyzji dotyczących upraw.
Dzięki współpracy z inżynierami specjalizującymi się w enologii, jesteśmy w trakcie rozwoju naszej sieci w celu wprowadzenia protokołu przechwytywania i analizy światła wykorzystywanego przy uprawach winorośli. Usługa wkrótce zostanie wprowadzona na rynek.

Zwiększ wydajność swojego gospodarstwa i zaoszczędź pieniądze

Uchwyć z wykorzystaniem zaawansowanych technologii precyzja

Środki techniczne

ndvi mapa na eko-sąsiedztwie dla Eiffage

NDWI

TOP